یهود و آمریكا
------------------------
آیا آمریكا در دست یهود است؟(1) این سؤال پس ازجنگ اخیر 1967م مسلمانان و اسرائیل و پس از آنكه آمریكا جانب یهود را گرفت، زیاد بر سر زبانها آمده است.ولی قبل از هر چیز خوب است خلاصه‏ای از كتاب (یهود یگانه مشكله جهان) را نقل كنیم.در حدود400 سال است یعنی از همان اوائل ورود (كلمبس) كه یهود وارد آمریكا شده‏اند و از همان روز تا بحال زحمات زیادی كشیده تا بالاخره توانستند این كشوری را كه امروز بزرگترین و ثروتمندترین كشورهای جهان محسوب می‏شود تحت نفوذ خود درآورند. و با آنكه (سویفیسات) حاكم آن روز به نیویورك كه یكی از مستعمرات هلند بود، اعلامیه‏ای صادر كرد و در آن از یهود درخواست نمود از نیویورك خارج شوند، ولی در اثر سهام‏های زیادی كه یهود در شركتهای هلندی داشتند، مدیران آنها از (ستویفیسات) خواهش كردند كه از این امر صرف نظر كند.آنچه را كه این حاكم توانست انجام دهد این بود كه به آنها اجازه نداد دكانهای خود را بر سر چهار راهها و محلهای عمومی و پرجمعیّت قرار دهند. ولی همان نیویورك، امروز بصورت محله‏ای از محلّه‏های یهود در آمده است. و بطور كلّی نیویورك بزرگترین مركز یهود بشمار می‏رود، زیرا همه تجارتخانه‏ها، كارخانه‏ها، صنایع و زمینها، ملك یهود است، هرگز به كسی اجازه نخواهند داد تجارت كند و یا ثروتی بهم رساند. بنا براین آمریكائیها نباید تعجب كنند هنگامی كه خاخامهای یهودی ادعا می‏كنند كه آمریكا همان میعاد گاهی است كه پیامبران آنها وعده داده‏اند و نیویـورك، اورشلیم آنها و سلـسله جبـال راكی كوههای (صهیون) است(2).در ایّام (جورج واشنگتن) تعداد یهود بیش از چهار هزار نفر نبوده آنها در زمان جنگ استقلال، جانب آمریكا را گرفتند و حتّی به اهالی مستعمرات، كمكهای زیادی كردند.ولی پنجاه سال از این تاریخ نمی‏گذشت، كه تعداد آنها از3300000 نفر بیشتر شده، امّا امروز تعداد آنها برای هیچكس معلوم نیست و این خود یكی از سیاستهای یهود است زیرا سرشماری آمریكا بدست آنهاست.
شما اگر تعداد فرانسوی‏ها، آفریقائی‏های ساكن آمریكا را از دولت بپرسید، فورا به شما اطلاع خواهند داد، تعداد آسیائی‏ها هم همه معلوم است، ولی آنچه معلوم نیست و همچنان در مخفی بودن آن كوشش بسیاری می‏شود تعداد یهود است و شاید خود دولت هم آن را نداند زیرا پرونده‏های راجع به این موضوع همیشه مفقود و مجهول است(3).
معمولاً سینماها، تآترها، تجارت شكر، تجارت گندم، تنباكو، فولاد و پنجاه درصد از تجارت گوشت و بیش از 60? از تجارت كفش و اغلب صنایع، ادوات موسیقی و جواهرات و تمام مشروبات الكلی و صندوقهای وام جهانی در دست یهود است(4).بطور قطع می‏توانیم بگوئیم كه ملّت آمریكا راضی نبوده و نخواهد بود كه یهود بازارهای تجارتی خود را در این كشور متمركز سازند، زیرا تاریخ چنین نشان داده كه هركشوری كه یهود در آن تمركز داشته باشد عوامل فساد در آن زیاد شده و در نتیجه كشورهای دیگر نسبت به آن بدبین خواهند شد، چنانچه این امر نسبت به اسپانیا، آلمان و بریتانیا اتفاق افتاده است.بسیار می‏شنویم كه بریتانیا چنین كرده است و آلمان چنان نموده است، ولی در واقع یهود آن را انجام داده و هیچ ارتباطی به دولت بریتانیا و آلمان ندارد.امروز آمریكا بهمین درد مبتلاست و هر كاری را كه یهود انجام می‏دهند به نام ملّت آمریكا تمام می‏شود، در صورتی كه ملّت آمریكا از آن مبرّا می‏باشد(5).
امروز ملّت آمریكا فقط با عینكهائی كه یهود بر چشم آنها نهاده‏اند به دنیا می‏نگرد و این بدبختی دیگری است كه نصیب ما می‏شود.یهود در هرگوشه و كناری نفوذ كرده‏اند و حتّی كلیساهای مسیحی در آمریكا تحت نفوذ آنهاست و در حقیقت منبرهای كلیساها وسیله‏ای از وسائل تبلیغات یهودی می‏باشد.به عقیده من اگر كشیشها و كاردینال‏ها به حرفهای خود رسیدگی كنند، خواهند دید كه 70? از حرفهای آنها از افكار یهودی سرچشمه گرفته است(6).
برنامه‏های اقتصادی آمریكا فقط بدست یهود اجرا می‏شود.
شاید افكار عمومی مردم و سرمقاله‏های روزنامه‏های آمریكا، از افكار خود یهود، یهودی‏تر است.
اگر در دنیا مكانی وجود داشته باشد كه افكار یهودی را به مردم تزریق كند، همان كنیسه‏های آمریكا است(7).
اگر یهود در اعماق كلیساها دست یافته‏اند، آیا ممكن است در دانشگاهها دست نداشته باشند؟
تمام دانشگاههای آمریكا از نفوذ یهود و افكار و عقائد آنها رنج می‏برند(8).
در آمریكا دو سازمان یهودی وجود دارد یكی به نام (كهیلا نیویورك) و دیگری به نام (كابینه یهودی آمریكا).
(كهیلا) امروز به صورت یك حكومت مستقلی در آمده است، تمام قراردادهای او قانون حساب می‏شود و شاید این سازمان قویترین اتّحادیّه‏های یهودی را تشكیل می‏دهد.
علّت هجرت كردن روزافزون یهود به نیویورك، وجود همین سازمان است. (كهیلا) نسبت به یهود حكم رفم نسبت به نصاری و مكّه نسبت به مسلمانان را دارد(9).
وجود كهیلا دلیل بسیار محكمی است بر علیه كسانی كه می‏گویند: (یهود یك عنصر منقسم برخود و متنافری را تشكیل می‏دهد)، زیرا در این سازمان امپریالیستها و توده‏ئیها و خاخامهای یهودی چون برادر بر سر یك میز نشسته و زیر پرچم (یهوذا) برای مقاصد خود نقشه ریزی می‏كنند(10).
هر فرد یهودی در آمریكا دست كم در یك سازمان مخفی اسم نویسی كرده است(11).
كهیلا نام خود را تغییر داده و نام (كنفرانس یهودی جهانی) را برای خود نهاده است و تقریبا تمام آرمانهای خود را به تحقّق رسانده است(12).
هزاران سازمان مخفی تابع كهیلا وجود دارد.خوب است از این آقایان یهود كه همیشه سعی كرده‏اند خود را وطن پرست قلم داد كنند، سؤال كنیم: این سازمانها برای چیست؟ و بر علیه كیست؟ و آنها چرا اینقدر تلاش می‏كنند تا نیویورك را از هر عنصر مخالفی جدا سازند؟ و اگر فرض كنیم آنها وطن پرست هستند هیچ احتیاجی به سازمان نخواهند داشت(13).
كهیلا درس عبرتی است كه دنیا باید آن را به خوبی فرا گیرد تا از سرعت نفوذ یهود باخبر بوده و صورت جهانی كه به فرمان یهود حكم می‏كند در نظر بیاورد(14).
حزب جمهوری آمریكا دامن گرمی برای یهود بوده است و لذا همیشه این حزب در انتخابات پیروز می‏شود و در حقیقت این حزب را همان سازمان كهیلا می‏چرخاند.تعیین رئیس جمهوری آمریكا جز به دستور یهود، بدستور و فرمان كس دیگری نیست، ولی بیچاره ملّت آمریكا گمان می‏كند كه خود آنها رئیس جمهوری را تعیین می‏كنند، چنانچه رئیس جمهور پس از انتخابات با آنها كج رفتاری كند، آنقدر در باره او دزدی كشف خواهد شد! كه بالاخره یا تسلیم می‏شود و یا از صحنه بیرون می‏رود.هنوز یهود همان سیاست قدیمی خود را در پیش گرفته است مبنی بر این كه نباید یهودی را جلو انداخت، بلكه باید بیگانگان را صورت قرار داده و یهود در پشت صحنه باشند. فایده این كار این است كه آنها با سركاربودن بیگانگان بیش از ظاهر بودن یهود می‏توانند اغراض خود را اعمال كنند، زیرا اگر یهودی رئیس باشد و علنا به اهداف یهود كمك كند، مردم او را متهم كرده و شاید از یهود متنفر شوند، در صورتی كه اگر آنها همچنان زیر پرده باشند هیچگاه مورد اتهام قرار نخواهند گرفت و در این صورت هم از انتقاد، سالم می‏مانند و هم خواسته‏های خود را جامه عمل می‏پوشانند(15).
در آمریكا سازمان دیگری وجود دارد به نام (سازمان تامانی). گرچه این سازمان در ظاهر از صحنه‏های سیاسی خارج شده ولی در واقع اگر قوی‏تر و با نفوذتر نشده باشد ضعیف‏تر نشده است. سرمایه این سازمان را از تجارت جنس ظریف (زنان و دختران) و مواد مخدر تأمین می‏كنند!.چندی پیش دولت آمریكا تحقیقاتی در این باره بعمل آورده و مردم بدترین نوع جنایت (یعنی تجارت جنس ظریف) را به چشمهای خود مشاهده كردند و آنقدر رسوائی این عمل زشت، بالا بود كه بسیاری از این بازرگانان بشردوست یهودی، مجبور شدند كه نام و فامیلی خود را عوض كنند! و اینك بهترین و معروفترین فامیلهای یهودی در نیویورك اسمهای مستعار دارند(16).
تآتر... و سینما
دیرزمانی است كه یهود می‏كوشد تا هرچه وسائل تبلیغاتی است مانند تآتر و سینما را منحصرا تحت تصرف خود در آورد. و معمولاً چون تآتر تأثیر شگرفی در مغز و تفكّر افراد جامعه می‏گذارد، یهود كاری كرده است كه برنامه تآتر دست آنها باشد تا هیچ نمایشی بر علیه آنها اجرا نشود(17).
سیطره یهود، منحصر به تآتر نیست بلكه از یك طرف تمام سینماها از مال یهود است و از طرف دیگر صاحب امتیاز آنها می‏باشند و همچنین است شركتهای فیلم برداری كه همه یهودی می‏باشند.مشكل اینجاست كه هرجا یهودی باشد مشكلات و انحرافات فراوان است، هر یهودی به سهم خود می‏كوشد تا اخلاق ملّتها را فاسد كند و از این راه بر مغز و روح مردم پیروز شود.
این مشكل بصورت رسوائی بزرگی در تآترها و سینماهای آمریكا به وضوح دیده می‏شود(18).
موسیقی... و یهود
مردم از آنكه خانه‏هایشان محل رقص و غنا و موسیقی شده است بستوه آمده‏اند ولی آنها نمی‏دانند كه موسیقی و غنا جزو احتكارات یهود است، این یهود هستند كه جوانهای ما را یك مشت افراد نادان و كم‏اطلاع به بار آورده‏اند.
و همین موسیقی (جاز) كه امروز درهر محفلی صورت وحشتناك خود را ظاهر می‏كند یكی از اختراعات خطرناك یهود است كه آن را برای فساد اخلاق جوانان ساخته‏اند(19).
معمولاً اگر كسی در فساد هائیكه جامعه امروز را تهدید می‏كند تحقیقی بعمل آورد بدون شك خواهد یافت كه دست یهود در تمام آنها دخالت دارد و حتّی جنگهای خونینی كه تا به حال هزاران انسان را به كشتن داده است بدست مرموز یهود برپا شده است(20).
شراب... و یهود
جون فوستر فریزر در كتاب (یهودی فاتح) كه در سال1916 چاپ شده است می‏نویسد: تجارت ویسكی در آمریكا، منحصر به یهود است. و 80? از اعضای كابینه بازرگانان شراب، یـهودی هستند چنانچه تجارت انـواع سیگار هم منحصر به یهود است(21).
یگانه كسیكه از شراب تبلیغ می‏كند یهود هستند زیرا شما هیچ نمایش، كتاب قصّه، فیلم و غیره را خالی از اسم شراب نخواهید یافت. می‏دانید چرا؟ برای این كه این تجارت آنها است و آن هم تبلیغات آنها(22)! آیا پس از همه این تبلیغات نمی‏توان گفت كه یهود به قسمتی از آرمانهای خود رسیده‏اند؟
پی نوشت:
ـ تألیف هنری فورد میلیونر مشهور، در این كتاب بحثهائی پیرامون تاریخ یهود در آمریكا، گوشه‏هائی از نفوذ یهود، قربانیان یا جبّاران، آیا یهود امّتی را تشكیل می‏دهند؟ برنامه‏های سیاسی یهود، مقدمه‏ای بر كتاب پروتكلها، چگونه یهود از سلطه خود استفاده می‏كنند، نفوذ یهود در سیاست آمریكا، بفلشفیكها و صهیونیستها، سیطره یهود بر تآتر و سینما، شراب، قمار، فساد، مشكله بزرگ جهان، مد و جزر در سلطان مالی یهود، سیطره بر روزنامه‏ها، دولت جامعه (یهوذا) و غیره می‏باشد. یكی از كتابهای سودمندی است كه اخیرا در كشورهای عربی انتشار یافته است. و این كتاب در سال1921 از طرف شركت ماشین سازی مشهور (فورد) منتشر گردید و بلافاصله یهود نسخه‏های آن را جمع كرده و آتش زدند. فورد پس از تألیف این كتاب آنقدر مورد انتقاد محافل آمریكائی قرار گرفت كه بالاخره مجبور شد معذرت نامه‏ای را كه روزنامه‏ها از طرف او چاپ كرده بودند امضاء كند، هر نسخه‏ای از این كتاب در آمریكا800 دلار بفروش رسید!
ـ (یهود یگانه مشكله جهان)، صفحه19.
ـ (یهود یگانه مشكله جهان)، صفحه58.
ـ همان مدرك، صفحه22.
ـ همان مدرك، صفحه23.
ـ همان مدرك، صفحه31.
ـ همان مدرك، صفحه33.
ـ همان مدرك، صفحه34.
ـ (یهود یگانه مشكله جهان)، صفحه109.
ـ همان مدرك، صفحه109.
ـ همان مدرك صفحه110.
ـ همان مدرك، صفحه113.
ـ همان مدرك، صفحه116.
ـ همان مدرك، صفحه112.
ـ همان مدرك، صفحه132.
ـ همان مدرك، صفحه136.
ـ همان مدرك، صفحه162.
ـ همان مدرك، صفحه163.
ـ همان مدرك، صفحه184.
ـ همان مدرك، صفحه184.
ـ همان مدرك، صفحه199.
ـ همان مدرك، صفحه203.نوشته شده در تاریخ شنبه 12 تیر 1389    | توسط: مهدی شاه یاری    | طبقه بندی: سیاست داخلی و بین الملل،     | نظرات()